Skrytá múdrosť tela-POZV3-K2modul2-jan2017-page-0

 Radikálne spojenie-BA-POZV-febr2017-page-0

WW 2017 Flyer p1 photomyty seminar koice-page-001
file-page1
trainingcycle

 

 

Školenia a tréningy

Komunikácia, time managment TM, hľadanie zdrojov motivácie, vodcovstvo, koučovanie, facilitovanie skupín.


Priebeh

V prípade skupinovej formy sú to celodenné, jeden a dvojdňové moduly, prispôsobované aj požiadavkám klienta.

Je možné realizovať aj individuálny tréning. 

Vedenie a riadenie ľud, a ostatné spomenuté aktivity patria k základným manažérskym zručnostiam. Prieskumy potvrdzujú zostrujúcu sa konkurenciu pri získavaní špičkových zamestnancov a rastúce problémy, ako si týchto ľudí udržať. Cieľom rozvojového programu je zdokonaliť váš systém vedenia a riadenia pracovníkov a pomôcť vám vytvoriť základy profesionálneho manažérskeho systému práce. Program je určený manažérom, ktorí sa chcú naučiť používať moderné metódy vedenia, riadenia a motivácie ľudí. Dostávajú praktické nástroje a metódy pre efektívne vedenie. Väčšina programov má interaktívnu formu.


Obsah

Školenie ku komunikácii

1 časť:

 • Základy komunikácie
 • Prezentačné zručnosti
 • Vedenie rozhovoru
  corporate-training

2 časť:

 • asertivita: ako sa zdravo presadiť
 • ako zvýšiť svoje sebavedomie
 • ako úspešne vyjednávať

Školenie TM

 • Ako si stanoviť životné priority
 • Systémy plánovania
 • Význam sebapoznania
 • Ako ďalej..

Hľadanie zdrojov motivácie

 • Motivačné teórie 
 • Tvorba motivátorov a podnetov
 • Ako to uplatniť pri vedení tímu
 • Sebamotivácia

Vodcovstvo

 • Štýly vedenia
 • Štýly vedenia vzhľadom na situáciu
 • Zrelosť tímu a náročnosť úlohy

Koučovanie

 • Pre jednotlivcov alebo vedúcich tímov
 • Podstata koučovania
 • Nácvik čiastkových zručností
 • Vedenie koučovacieho rozhovoru

 

Facilitácia

Alebo uľahčovanie priebehu rozhovoru, vyjednávania, riešenia konfliktu... najčastejšie v menších a väčších skupinkách.